Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković-Skurić, spec. neurolog

Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković-Skurić, spec. neurolog, uže specijalizacije iz intenzivne neurologije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pročelnica je Zavoda za intenzivno liječenje i cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb, osnivač i voditelj Referentnog centra za intenzivnu neurologiju i endovaskularno liječenje moždanog udara i krvožilnih malformacija Ministarstva zdravstva RH. Osnivanjem ove udruge ostvaruje davnu želju o spajanju svojih osnovnih životnih puteva – konjičkog sporta (gdje je aktivni natjecatelj i međunarodni sudac u preponskom jahanju) i neurologije, te osniva Udrugu za aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom (čega je i instruktor) s ciljem omogućavanja dodatnih rehabilitacijskih procesa. Udruga prvenstveno radi za djecu s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom nakon moždanog udara i ostalih neuroloških poremećaja i to pomoću aktivnosti s konjima i na konju. Važan cilj Udruge je i osigurati značaj i jasno mjesto ovog, još uvijek nedovoljno prihvaćenog vida rehabilitacije u Hrvatskoj, a po uzoru na većinu zemalja u Europskoj uniji gdje je hipoterapija priznata, uspješna i jedinstvena dodatna metoda na putu osposobljavanja invalidnih osoba za samostalan život.