Prim. dr. sc. Svjetlana Šupe, spec. neurolog

Prim. dr. sc. Svjetlana Šupe, spec. neurolog, uže specijalizacije iz intenzivne neurologije, voditelj Intenzivne neurološke skrbi Zavoda za intenzivno liječenje i cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju KBC Zagreb. 2007. god. stječe status primariusa, a 2011. obranom doktorske disertacije i doktora znanosti. Završila je niz edukacija (iz EEGa i epileptologije, neurosonologije, evociranih potencijala, elektronistagmografije, edukaciju za transplantacijskog koordinatora, edukaciju iz umijeća medicinske nastave) Od 2009 god. je mentor i ispitivač iz užeg područja intenzivne neurologije. Višegodišnji je predavač i član organizacijskog odbora niza Poslijediplomskih tečajeva trajne edukacije (iz neurologije, hitne i intezivne medicine, farmakogenomike, obiteljske medicine), a posebno se bavi i Balintovom metodom o čemu ima zapažena predavanja na više znanstvenih skupova. Član je i organizacijskog odbora i predavač na nizu domaćih kongresa i simpozija kao i aktivni sudionik niza međunarodnih kongresa. Objavila je ni stručnih i znanstvenih radova u indeksiranih u Current Contentsu, te više poglavlja u stručnim knjigama i udžbenicima. Član je niza stručnih društava HLZ, te Hrvatske liječničke komore. Područje užeg stručnog interesa su joj neurovaskularne bolesti i intezivna medicina.