HIPERION - EOS

Udruga za aktivnosti s konjima za djecu s posebnim potrebama i osobe s invaliditetom

Cjenik za članove

BRONČANI ČLAN
Mjesečna članarina 70 EUR
Tijekom članstva korisnik provodi aktivnosti na i sa konjem jednom tjedno u trajanju od 30 minuta. Aktivnosti se sastoje od 5 sati terapijskog jahanja uz fizioterapeuta i instruktora i 5 sati prilagođenih aktivnosti sa konjem uz instruktora. Minimalno trajanje ovog oblika članstva za provođenje kompletnog ciklusa terapija je 2 mjeseca.

SREBRNI ČLAN
Mjesečna članarina 100 EUR
Tijekom članstva korisnik provodi aktivnosti na i sa konjem dva puta tjedno u trajanju od 30 minuta. Aktivnosti se sastoje od 10 sati terapijskog jahanja uz fizioterapeuta i instruktora I 10 sati prilagođenih aktivnosti sa konjem uz instruktora. Minimalno trajanje ovog oblika članstva za provođenje kompletnog ciklusa terapije je 2 mjeseca.

ZLATNI ČLAN
Mjesečna članarina je 120 EUR
Tijekom članstva korisnik provodi aktivnosti na i sa konjem dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta. Aktivnosti se sastoje od 10 sati terapijskog jahanja uz fizioterapeuta i instruktora i 10 sati prilagođenih aktivnosti sa konjem uz instruktora. Minimalno trajanje ovog oblika članstva za provođenje kompletnog ciklusa terapije je 2 mjeseca. Ovaj oblik članstva moguć je isključivo za odrasle osobe i djecu stariju od 12 godina.

Uplate članarine molimo izvršiti na žiro račun Udruge:
Zagrebačka banka
IBAN: HR7823600001102917290